Ściany żelbetowe stosujemy w większych obiektach produkcyjnych, magazynach, w budynkach mieszkaniowych, użyteczności publicznej, szpitale, teatry, czy klatki schodowe. Wytwarzają je rozmaite przedsiębiorstwa z branży budowlano-montażowej. Wszystkie te, które zajmują się produkcją prefabrykatów żelbetowych dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i inżynieryjnego. Są to betonowe warstwy spojone ze sobą przy pomocy łączników ze stali. Wypełnienie przestworu między warstwami betonu to izolacja termiczna o grubości zgodnej z planem. Możliwą warstwą techniczna jest np. styropian, polistyren ekstrudowany, wełna mineralna lub inny wskazany w planie surowiec izolacyjny. Powierzchnia zewnętrzna ściany bywa wykończona różnymi strukturami. Ściany warstwowe mogą posiadać także, różne dziury na okna albo drzwiowe. Mogą

12 marca 2018 Brak komentarzy admin ,