Rozwój branży budowalnej w Polsce w ostatnich latach jest bardzo widoczny. Praktycznie w każdym mieście powstają nowe budynki wielorodzinne lub też rozszerzają się osiedla domków jednorodzinnych. Co więcej budownictwo rozwija się również dzięki projektom infrastrukturalnym. Powoduje to szybki rozrost tego sektora, a co za tym idzie także sektorów pobocznych z nim związanych, np. rynku materiałów budowlanych, czy też usług architektonicznych.

Należy podkreślić, że obowiązujące w Polsce prawo nie dopuszcza tak zwanych samowolek budowlanych. Każdy wznoszony budynek lub obiekt budowlany musi mieć wydane pozwolenie na budowę. Oznacza to konieczność przedstawienia nadzorowi budowlanemu całkowitej dokumentacji związanej z budową do zatwierdzenia i wydania na tej podstawie decyzji administracyjnej, na podstawie której można rozpoczynać budowę. Projekty budowlane, które są sporządzane przed rozpoczęciem budowy są immamentną częścią dokumentacji dołączanej do wniosku o wydanie pozwolenia. To dzięki nim nadzór budowlany ma możliwość zwizualizowania tego co ma powstać i w jaki sposób będzie wpływać na otoczenie. Dobrze wykonany projekt oprócz ukazania całości wznoszonego budynku zawiera dokładne wskazówki z jakich materiałów powinien być taki budynek zrobiony oraz przedstawiać również wnętrza domu. Dzięki temu inwestor będzie miał całkowite wyobrażenie przyszłego kształtu domu i czy będzie on odzwierciedlał oczekiwania inwestora.

Dobrą zasadą powinno być konsultowanie przez architekta wszelkich wątpliwości. Jest to szczególnie istotne przy projektowaniu przestrzeni mieszkalnych. Wszystkie wnętrza domu powinny cechować się wysoką funkcjonalnością. To dom ma służyć jego przyszłym mieszkańcom, a nie odzwierciedlać ambicji architekta i powstrzymywać jego chęć wybicia się ponad ustalony z inwestorem poziom ekstrawagancji. Należy pamiętać o tym, że budownictwo ma przede wszystkim funkcję służebną wobec ludzi i wszelkie budynki są wznoszone w jakimś określonym celu, a nie same dla sztuki. Projekty budowlane powinny być przy tym czytelne dla laika, bo przeciętny człowiek nie zna fachowej terminologii i dla niego liczy się ostateczny efekt. Dlatego też dobrze jest posługiwać się różnego rodzaju wizualizacjami, które szybciej uzmysławiają to co dany projektant chciał zawrzeć projektując określony budynek. Dobrze jest na tym etapie mieć wyobrażenie na temat tego co ma się znaleźć w projektowanych wnętrzach. Dzięki temu uniknąć można rozczarowania, gdy okaże się, że wymarzona komoda nie pasuje zupełnie do danego wnętrza. Wskazane jest też określić potencjalne źródła światła naturalnego i do tego dobrać odpowiednie oświetlenie sztuczne. W przypadku budynków wolnostojących pożądanym jest zwrócenie uwagi na otoczenie i dobranie takiej elewacji i pokrycia dachowego, które będzie odpowiednie i nie będzie raziło zbyt mocno w porównaniu z sąsiedztwem.

Podsumowując należy podkreślić bardzo ważną rolę projektowania. Bez tego nie można wznieść jakiegokolwiek budynku. Co więcej właściwy projekt pomoże w późniejszym zagospodarowaniu nieruchomości, dzięki czemu można uniknąć wielu rozczarowań.

14 października 2019 Brak komentarzy admin , ,